Bekijk het jaarverslag van 2023 op zorgdat.jaarverslag.org

Wil je weten waar je Zorgdat
bij jou in de buurt vindt?

Bekijk onze locaties

Klachten

Wij zetten ons in om een veilig klimaat te creëren voor inwoners, vrijwilligers én stagiaires. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt of je onheus bejegend voelt. Wanneer dit het geval is dan horen wij daar graag over. We kunnen dan proberen samen met jou een oplossing te vinden en herhaling voorkomen.

 

Een klacht indienen

Je kunt bijvoorbeeld vinden dat een medewerker je onbeleefd heeft behandeld, of dat er fouten zijn gemaakt door een vrijwilliger. Je kunt zelf een klacht indienen of dit samen met jouw wettelijke vertegenwoordiger. Anderen kunnen ook namens jou een klacht indienen, als ze toestemming van jou of je vertegenwoordiger hebben.

 

Hoe kun je jouw klacht duidelijk maken

  • Praat eerst met de veroorzaker van de klacht. Ga met elkaar in gesprek en vertel diegene waarom je niet tevreden bent. Mogelijk lukt het om samen de lucht te klaren en het probleem op te lossen.
  • Liever niet met de veroorzaker in gesprek of kom je er niet uit? Ga dan naar het management. Die kan bijvoorbeeld als onafhankelijk persoon een gesprek regelen en begeleiden.
  • Als het bovenstaande niet het gewenste resultaat heeft, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

 

Werkwijze klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit een aantal onafhankelijke personen. Zij zijn niet werkzaam bij Zorgdat en hebben een geheimhoudingsplicht. Ze nemen geen anonieme klachten in behandeling of over gebeurtenissen die langer dan een half jaar geleden hebben plaatsgevonden. De commissie onderzoekt jouw klacht en vraagt ook de mening van degene tegen wie de klacht gericht is. Zij passen hoor en wederhoor toe.

 

De commissie kan:

  • deskundigen inschakelen
  • informatie inwinnen
  • de klager, de aangeklaagde en eventuele andere personen horen

 

Als je een klacht indient, wordt je ingelicht over de verdere procedure. De uitspraak van de commissie wordt schriftelijk gedaan richting klager, aangeklaagde en directie. Daarbij kan de commissie advies geven en aanbevelingen doen over hoe een vergelijkbare klacht in de toekomst voorkomen kan worden.

 

Binnen twee weken na het rapport van de commissie geeft Zorgdat schriftelijke reactie aan de betrokkenen. Daarin word genoemd of de conclusie(s) van de commissie bevestigd worden en welke maatregelen er genomen zullen worden.

 

Een klacht indienen

Je richt je klacht, bij voorkeur schriftelijk, aan de klachtencommissie. Je schrijft een brief naar de secretaris én de voorzitter van de commissie. Het is ook mogelijk om mondeling een klacht in te dienen. Deze wordt dan genoteerd en ondertekend.

 

Download het klachtenformulier

 

Ongewenste omgangsvormen

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, kun je contact opnemen met Rinet Brinks. Zij is de vertrouwenspersoon van Zorgdat.