Bekijk het jaarverslag van 2023 op zorgdat.jaarverslag.org

Wil je weten waar je Zorgdat
bij jou in de buurt vindt?

Bekijk onze locaties

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt voor klachten. Het gaat dan om klachten over ongewenste omgangsvormen en integriteit. Iedereen die met de organisatie te maken heeft, kan bij de vertrouwenspersoon terecht.

 

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor klachten en problemen rondom:

  • ongewenste omgangsvormen
  • (seksuele) intimidatie
  • pesten
  • discriminatie
  • agressie en geweld

 

De vertrouwenspersoon is ook beschikbaar bij (vermoeden van) zaken die de organisatie kunnen schaden (integriteit).

In onderstaande video zie je waarvoor je bij de vertrouwenspersoon terecht kunt.

 

Bekijk de video

 

Contact opnemen

De vertrouwenspersoon is schriftelijk, telefonisch en mondeling bereikbaar. In sommige gevallen kan er een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Dit gaat bij voorkeur in overleg met Rinet Brinks.

 

Incidenten

Zorgdat vindt het belangrijk dat men zich bewust is van risico’s en incidenten. We stimuleren ook om risico’s en incidenten te melden. Deze worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt in preventief beleid volgende werkinstructie.

 

Gedragscode

Voor vrijwilligers en medewerkers is een gedragscode ontwikkeld. Dit geeft houvast in het afwegen van mogelijkheden en keuzes. De code en daarin benoemde regels hebben betrekking op de relatie tussen medewerkers en vrijwilligers intern, maar ook richting klanten en derden.

 

Gedragscode Medewerkers

Gedragscode vrijwilligers