Bekijk het jaarverslag van 2023 op zorgdat.jaarverslag.org

Wil je weten waar je Zorgdat
bij jou in de buurt vindt?

Bekijk onze locaties

Vacature Vrijwilliger 

 

Buurtbemiddeling

Vrijwilliger Buurtbemiddeling:
“Het is ontzettend mooi wanneer mensen door ons toch weer in gesprek komen met elkaar. Daarnaast verbetert het ook de eigen manier van communiceren en omgang met anderen.”

 

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die spelen tussen buren. Daarbij blijft het de bedoeling dat de buren zelf tot een oplossing komen. De vrijwillige en onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen hier enkel bij. Zij geven geen oordeel en dragen ook geen oplossingen aan. Wel helpen zij buren om zelf een oplossing te bedenken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De klachten waar het over gaat bij burenruzies zijn divers: geluidsoverlast zoals blaffende honden, schreeuwende kinderen of luidruchtig gedrag of verschillende leefstijlen die botsen.

 

Verder komen er klachten binnen over slecht onderhouden tuinen, troep of afscheidingsproblemen. Buren kunnen contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling. Soms wordt een casus ingebracht door een netwerkpartner, bijvoorbeeld de wijkagent, medewerker woningcorporatie of de opbouwwerker.

 

Een bemiddeling bestaat uit een intakegesprek bij buur A en een intakegesprek bij buur B. Als beide buren er voor open staan volgt er een bemiddelingsgesprek met beide buren. Hiervan schrijf je een verslagje en dit koppel je terug naar de coördinator.

Wat wij zoeken:

 

 • Je kunt goed luisteren.
 • Je kunt je neutraal opstellen.
 • Je bent ruimdenkend.
 • Je kunt verdiepende vragen stellen of wil dat leren.
 • Je bent positief ingesteld.
 • Je kunt de buren meenemen, om uit het conflict te stappen, naar de stap, om afspraken naar de toekomst te maken.

 

Wat wij bieden:

 

 • Je bepaalt zelf hoeveel uur je beschikbaar bent.
 • Je gaat altijd met één andere bemiddelaar op huisbezoek.
 • Je volgt de tweedaagse Buurtbemiddeling basistraining.
 • Workshops en bijeenkomsten gericht op: veiligheid, gesprekstechnieken of onderwerpen die op dat moment spelen.
 • Ervaring opdoen in het werkveld, bijvoorbeeld als je een mediaton of coaching opleiding volgt.